Totalt har nå 269 personer mottatt første dose vaksine i Hemnes kommune. 82 av disse har også mottatt andre dose.

Alle sykehjemsbeboerne er nå fullvaksinerte. Nye beboere vil få tilbud om vaksinen fortløpende. Vi er i tillegg så og si ferdig med første dose til gruppen

> 85 år. Vi er også godt i gang med å vaksinere gruppen mellom 75 til 84 år. I uke 7  fortsetter vi med vaksinering av denne gruppen, samtidig som de første i gruppen over 85 år vil få sin andre dose. Videre vaksinering av helsepersonell settes noe på vent etter uke 7, men vurderes fortløpende.

Vi åpner etter helga for påmelding til vaksinering for alle som tilhører en av risikogruppene under 65 år. Nærmere informasjon om dette blir publisert etter mandag 15. februar. 

Det er også fortsatt mulig for alle over 65 år å melde seg på til vaksinering.

Vaksinen vi bruker nå er Comirnaty fra BioNTech og Pfizer, og det er også denne vi vil få tilsendt de førstkommende ukene.

Vi ber alle som ønsker vaksine om å holde seg oppdatert på våre ukentlige statusrapporter.

Hemnes kommune samarbeider med frivilligsentralen og beredskapsgruppen i sanitetsforeningen for bistand til vaksineringen.