DU KAN FORTSATT REGISTRERE DEG OM DU ØNSKER VAKSINE! 

ÅPENT FOR FREMSKYNDING AV TIME FOR DOSE 2.

Totalt har nå 2959 personer mottatt første dose vaksine i Hemnes kommune. 2335 av disse har også mottatt andre dose. I tillegg har noen fått vaksine i andre kommuner, disse er ikke med i tallene ovenfor. 

Alle som til nå har registrert seg skal ha fått tilbud om time for første dose. Det er imidlertid ikke for sent å registrere deg for vaksinering selv om «din» gruppe allerede har fått et tilbud, men du bør registrere deg så raskt som mulig! (se nedenfor for registreringsinfo). Dersom du opplever problemer med registrering eller bestilling av time, ta kontakt på tlf 908 04 206

Fremgangsmåte for fremskynding av time for dose 2 finner du her

Fra uke 34 mottar vi også doser av Modernas vaksine Spikevax, og flere av dere vil få denne som dose 2. Dette er en vaksine basert på samme teknologi som Comirnaty fra BioNTech og Pfizer som vi hittil har brukt her i Hemnes, og er vurdert å være likeverdig med denne. Det er ikke sett noen økte komplikasjoner ved kombinasjon av de to vaksinene, og det forventes minst like god beskyttelse som ved to doser av samme vaksine.

Det er ikke anledning til selv å velge hvilen vaksinetype du får som dose 2.

Ved kombinasjon av de to vaksinene, er minste intervall mellom de to dosene satt til 4 uker, mens det er på 3 uker ved bruk av Comirnaty både som dose 1 og dose 2.  Samtidig viser studier at nivåene av beskyttende antistoffer og forsvarsceller er noe høyere ved intervaller på 6 uker eller mer, som kan tyde på at beskyttelsen vil være noe bedre med lengre intervaller. Lengden på intervallet må derfor veies mot behovet for rask beskyttelse. Vi anbefaler alle å vente med dose 2 til etter 6 uker så lenge smittesituasjonen i Hemnes er som i dag.

Vi har med bakgrunn i at vi nå også må ta hensyn til intervaller med Spikevax som dose 2, valgt å åpne for at time for dose to kan fremskyndes til 6 uker +/- 14 dager. Dette for å sikre at ingen får dose 2 før anbefalt minimumsintervall. Dersom vaksinedosene gis med for tett intervall, vil ikke den siste dosen telle. Man får dermed et ugyldig koronasertifikat.

Det er nå bestemt at ungdom på 16 og 17 år (alle født i 2004 og 2005) skal tilbys vaksinering. Disse vil så langt det er mulig få tilbud om vaksinering med Comirnaty. Det er anbefalt et intervall mellom dose 1 og dose 2 på 8-12 uker for en bedre vaksinerespons i denne gruppa.

De som går på videregående skole i Rana og Vefsn vil i løpet av de nærmeste ukene få tilbud om vaksinering i regi av skolen. Går du på skole i annen kommune, bør du undersøke med den skolen du går på om de også gir dette tilbudet.

De av dere som ikke får tilbud annet sted, kan registrere dere for vaksinering i Hemnes, så blir dere kontaktet for time. Har du ikke fylt 16 år ennå, må du ha med samtykkeskjema underskrevet av begge foresatte. Samtykkeskjema finner du her: Samtykkeskjema

Selv om dose 1 gir god beskyttelse, er det viktig å huske at man ikke er fullgodt beskyttet før man også har fått dose 2.

REGISTRERING FOR VAKSINE:

Det er ikke nødvendig å registrere deg på nytt dersom du allerede har fått time til vaksinering, eller venter på å få andre dose.

Vi oppfordrer alle som har Bank ID om å bruke elektronisk påmelding, men dersom dette blir vanskelig, kan du ta kontakt på tlf 908 04 206.  Påmelding finnes her

Vaksinene vi bruker nå er: 

  • Comirnaty fra BioNTech og Pfizer.
  • Spikevax fra Moderna (fra uke 34)

Koronasertifikatet skal bidra til en gjenåpning av samfunnet. Husk at alle land i EU/ EØS beslutter egne regler, og den enkelte bruker av koronasertifikatet plikter å sette seg inn i de reglene som gjelder der en skal bruke sertifikatet (for eksempel ved reise). Dersom opplysninger mangler eller er feilregistrert, kan dette ha konsekvenser for gyldigheten av sertifikatet. Reglene for de ulike EU/ EØS-land finnes på nettsiden Re-open EU.

Sjekk din status, samt spørsmål omkring Koronasertifikat på Helsenorge.no

Vi ber for øvrig alle om å holde seg oppdatert på våre ukentlige statusrapporter, samt følge med i media og på aktuelle nettsider som Helsenorge.no og FHI.no for status på nasjonalt nivå.

Hemnes kommune samarbeider med frivilligsentralen, beredskapsgruppen i sanitetsforeningen og pensjonerte sykepleiere for bistand til vaksineringen.