NB! Pga ferieavvikling kan det gå mer enn en uke mellom hver statusrapport.
DU KAN FORTSATT REGISTRERE DEG OM DU ØNSKER VAKSINE! D
VI ÅPNER OGSÅ FOR FREMSKYNDING AV TIME FOR DOSE 2.

Totalt har nå 2869 personer mottatt første dose vaksine i Hemnes kommune. 1935 av disse har også mottatt andre dose. I tillegg har noen fått vaksine i andre kommuner, disse er ikke med i tallene ovenfor. 

Alle som til nå har registrert seg skal nå ha fått tilbud om time for første dose. Det er imidlertid ikke for sent å registrere deg for vaksinering selv om «din» gruppe allerede har fått et tilbud, men du bør registrere deg så raskt som mulig! (se nedenfor for registreringsinfo). Dersom du opplever problemer med registrering eller bestilling av time, ta kontakt på tlf 908 04 206

Vi har hatt noen utfordringer med det tekniske omkring at en selv endrer time for dose 2, men vil forsøke å lage gode retningslinjer for dette fra begynnelsen av uke 33 (info om fremgangsmåte legges ut på kommunens hjemmeside så raskt som mulig).  

I uke 33 fortsetter vaksineringen med hovedsakelig dose 2.

Vi vil fra uke 34 også motta doser av Modernas vaksine Spikevax, og noen av dere vil få denne som dose 2. Dette er en vaksine basert på samme teknologi som Comirnaty fra BioNTech og Pfizer som vi hittil har brukt her i Hemnes, og er vurdert å være likeverdig med denne. Det er ikke sett noen økte komplikasjoner ved kombinasjon av de to vaksinene, og det forventes minst like god beskyttelse som ved to doser av samme vaksine.

Ved kombinasjon av de to vaksinene, er minste intervall mellom de to dosene satt til 4 uker, mens det er på 3 uker ved bruk av Comirnaty både som dose 1 og dose 2.  Samtidig viser studier at nivåene av beskyttende antistoffer og forsvarsceller er noe høyere ved intervaller på 6 uker eller mer, som kan tyde på at beskyttelsen vil være noe bedre med lengre intervaller. Lengden på intervallet må derfor veies mot behovet for rask beskyttelse. Vi anbefaler alle å vente med dose 2 i minst 6 uker så lenge smittesituasjonen i Hemnes er som i dag.

Vi har med bakgrunn i at vi nå også må ta hensyn til intervaller med Spikevax som dose 2, valgt å åpne for at time for dose to kan fremskyndes til 6 uker +/- 14 dager. Dette for å sikre at ingen får dose 2 før anbefalt minimumsintervall. Dersom vaksinedosene gis med for tett intervall, vil ikke den siste dosen telle. Man får dermed et ugyldig koronasertifikat.

Det vurderes fra statlig hold om ungdom på 16 og 17 år også skal tilbys vaksinering, men dette blir neppe før alle over 18 år er fullvaksinerte. Endelig beslutning om dette tas i september. Vi har foreløpig ikke åpnet for påmelding av disse gruppene, og kommer tilbake med mer informasjon når/om dette blir aktuelt. 

Selv om dose 1 gir god beskyttelse, er det viktig å huske at man ikke er fullgodt beskyttet før man også har fått dose 2.

REGISTRERING FOR VAKSINE:

Det er ikke nødvendig å registrere deg på nytt dersom du allerede har fått time til vaksinering, eller venter på å få andre dose.

Vi oppfordrer alle som har Bank ID om å bruke elektronisk påmelding, men dersom dette blir vanskelig, kan du ta kontakt på tlf 908 04 206.  Påmelding finnes her

Vaksinene vi bruker nå er: 

  • Comirnaty fra BioNTech og Pfizer.
  • Spikevax fra Moderna (fra uke 34)

 

Koronasertifikatet skal bidra til en gjenåpning av samfunnet. Husk at alle land i EU/ EØS beslutter egne regler, og den enkelte bruker av koronasertifikatet plikter å sette seg inn i de reglene som gjelder der en skal bruke sertifikatet (for eksempel ved reise). Dersom opplysninger mangler eller er feilregistrert, kan dette ha konsekvenser for gyldigheten av sertifikatet. Reglene for de ulike EU/ EØS-land finnes på nettsiden Re-open EU.

Sjekk din status, samt spørsmål omkring Koronasertifikat på Helsenorge.no

Vi ber for øvrig alle om å holde seg oppdatert på våre ukentlige statusrapporter, samt følge med i media og på aktuelle nettsider som Helsenorge.no og FHI.no for status på nasjonalt nivå.

Hemnes kommune samarbeider med frivilligsentralen, beredskapsgruppen i sanitetsforeningen og pensjonerte sykepleiere for bistand til vaksineringen.