HUSK Å REGISTRER DEG OM DU ØNSKER VAKSINE, ELLER IKKE!

Det er ikke for sent å registrere deg for vaksinering selv om «din» gruppe allerede har fått et tilbud, men du bør registrere deg så raskt som mulig! (se nedenfor for registreringsinfo)

Totalt har nå 1964 personer mottatt første dose vaksine i Hemnes kommune. 1330 av disse har også mottatt andre dose.

I uke 26 har vi satt 199 dose 1 og noen få dose 2. Vi har nå gitt et tilbud til alle som foreløpig har registrert seg i gruppe 8, og har også  kommet godt i gang med gruppe 9. 

I uke 27 får vi tilsendt 138 doser. Disse går hovedsakelig til vaksinering av dose 1 i gruppe 9.

I uke 28 får vi tilsendt 120 doser. Mange av disse vil gå til dose 2 for de som fikk dose 1 i uke 22. Dette gjør at vi får en foreløpig stagnasjon i framgangen med dose 1.

Videre rekkefølge på vaksinering er som følger:

  • Gruppe 8: alder 55-64 år uten andre risikofaktorer
  • Gruppe 9: alder 45-54 år uten andre risikofaktorer
  • Gruppe 10: alder 18 -24 år og alder 40-44 år uten andre risikofaktorer
  • Gruppe 11: alder 25-39 år uten andre risikofaktorer.

Gruppen 18-24 år omfatter også alle som fyller 18 år inneværende år, altså alle født i 2003.

Det er nå også åpnet for at barn ned til 12 år med særlig alvorlig grunnsykdom som gir økt risiko ved smitte, kan få tilbud om vaksinering. Ta kontakt med fastlege dersom du mener dette gjelder ditt barn. Foreldrenes samtykke til vaksinering må journalføres.

Det vil kunne bli gjort prioriteringer innad i, og i enkelte tilfeller også på tvers av gruppene.

Det er fremdeles noe ustabile leveranser av vaksiner til Norge, og det er derfor vanskelig å estimere når de enkelte gruppene vil få tilbud om vaksinering. FHI har nylig kommet med en foreløpig, og høyst usikker oversikt for sommeren. Dersom alle i Hemnes registrerer seg i vaksinekøen raskest mulig, vil dette hjelpe oss å lage et noe bedre estimat for vaksineringen i ferieukene.

Det blir ikke stans i vaksinering for avvikling av sommerferie. 

Du må derfor være forberedt på å bli innkalt til vaksinasjon gjennom sommeren og i sommerferien. Det er også viktig å huske at du fortrinnsvis skal få dose 2 i samme kommune som du får dose 1. Dette gjelder både nå og under ferieavviklingen. Det er nå tilrettelagt for at studenter vil kunne få dose 2 i sin studiekommune, men du må  registrere deg i Hemnes for å få dose 1 her. Husk å avbestille time til andre dose i Hemnes, dersom du ikke har tenkt å benytte deg av denne.

Intervallet mellom dose 1 og dose 2 økes fra og med gruppe 8. Dette for å få gitt dose 1 og sikre beskyttelse hos flest mulig ila sommermånedene. 

Selv om dose 1 gir god beskyttelse, er det viktig å huske at man ikke er fullgodt beskyttet før man også har fått dose 2.

REGISTRERING FOR VAKSINE:

Hemnes kommune har nylig gått ut med en oppfordring om at alle som er født i tidsrommet fra og med 1957, til og med 2003, registrerer seg i vaksinekø, også om en ikke ønsker vaksinen.

Vi minner om at alle som ønsker tilbud om vaksine, må registrere seg via kommunens hjemmeside. Det er ingen grunn til å vente med registreringen selv om du tilhører en av de lavere prioriteringsgruppene. Vi ber også de som IKKE ønsker vaksine om å registrere seg.

Alle over 18 år (inkl de som blir 18 ila 2021) og med tilgjengelig BankID kan melde seg på her.

Det er ikke nødvendig å registrere seg på nytt dersom du allerede har fått time til vaksinering, eller venter på å få andre dose.

Vi oppfordrer alle som har Bank ID om å bruke elektronisk påmelding, men dersom dette blir vanskelig, kan du ta kontakt på tlf 908 04 206.  Påmelding finnes her

Vaksinene vi bruker nå er:

  • Comirnaty fra BioNTech og Pfizer.

Legene i Hemnes kommune ønsker ikke å forskrive Janssen-vaksinen selv om det nå er åpnet for dette. Dette begrunnes blant annet i anbefalinger fra Den norske legeforening.   Det finnes ikke tilstrekkelig god medisinskfaglig grunn for å bruke denne vaksinen med bakgrunn i dens risikoprofil sett opp mot pandemisituasjonen i Norge per i dag.

Comirnaty fra BioNTech og Pfizer, som vi hele tiden har brukt her i Hemnes, anses å være en trygg og god vaksine med få alvorlige bivirkninger, og de fleste innbyggerne i Hemnes vil kunne få tilbud om denne i løpet av sommermånedene. Vi anbefaler derfor alle å benytte seg av dette tilbudet!

Dersom du mener at du har svært god grunn for å vaksineres så raskt som mulig, kan du ta kontakt på tlf som nevnt ovenfor, så vil det blir gjort en individuell vurdering på om du kan prioriteres i vaksinekøen. Det presiseres at ønske om ferie i utlandet ikke er tilstrekkelig grunn for prioritering.

Koronasertifikatet skal bidra til en gjenåpning av samfunnet. Fra 11. juni kan sertifikatet tas i bruk for innreise til Norge. Sjekk din status, samt spørsmål omkring Koronasertifikat på Helsenorge.no.

Vi ber for øvrig alle om å holde seg oppdatert på våre ukentlige statusrapporter, samt følge med i media og på aktuelle nettsider som Helsenorge.no og FHI.no for status på nasjonalt nivå. 

Hemnes kommune samarbeider med frivilligsentralen, beredskapsgruppen i sanitetsforeningen og pensjonerte sykepleiere for bistand til vaksineringen.