Totalt har nå 1609 personer mottatt første dose vaksine i Hemnes kommune. 1259 av disse har også mottatt andre dose.

I uke 24 har vi blitt ferdige med dose 1 til gruppe 5-7, og er også kommet godt i gang med vaksinering i gruppe 8.

I uke 25 får vi tilsendt 228 doser. Av disse vil 54 gå til dose 2 for de som fikk dose 1 i uke 19, mens 174 doser går til dose 1 videre i gruppe 8.

I uke 26 får vi tilsendt 198 doser. I denne uken har vi svært få som skal ha dose 2, og vi ligger dermed an til å kunne gjøre oss ferdige med dose 1 til gruppe 8. Sannsynligvis vil vi også komme godt i gang med gruppe 9.

Videre rekkefølge på vaksinering er som følger:

  • Gruppe 8: alder 55-64 år uten andre risikofaktorer
  • Gruppe 9: alder 45-54 år uten andre risikofaktorer
  • Gruppe 10: alder 18-24 år og alder 40-44 år uten andre risikofaktorer
  • Gruppe 11: alder 25-39 år uten andre risikofaktorer.

Det er nå også åpnet for at barn ned til 12 år med særlig alvorlig grunnsykdom som gir økt risiko ved smitte, kan få tilbud om vaksinering. Ta kontakt med fastlege dersom du mener dette gjelder ditt barn. Foreldrenes samtykke til vaksinering må journalføres.

Det er fremdeles noe ustabile leveranser av vaksiner til Norge, og det er derfor vanskelig å estimere når de enkelte gruppene vil få tilbud om vaksinering. FHI jobber med å lage en god oversikt for sommeren, og vi håper å komme med informasjon som gir noe bedre forutsigbarhet før fellesferien.

Det blir ikke stans i vaksinering for avvikling av sommerferie. 

Du må derfor være forberedt på å bli innkalt til vaksinasjon gjennom sommeren og i sommerferien. Det er også viktig å huske at du fortrinnsvis skal få dose 2 i samme kommune som du får dose 1. Dette gjelder både nå og under ferieavviklingen.

Intervallet mellom dose 1 og dose 2 økes fra og med gruppe 8. Dette for å få gitt dose 1 og sikre beskyttelse hos flest mulig ila sommermånedene. 

Selv om dose 1 gir god beskyttelse, er det viktig å huske at man ikke er fullgodt beskyttet før man også har fått dose 2.

Vi minner om at alle som ønsker tilbud om vaksine, må registrere seg via kommunens hjemmeside. Det er ingen grunn til å vente med registreringen selv om du tilhører en av de lavere prioriteringsgruppene.

Alle over 18 år og med tilgjengelig BankID kan melde seg på her.

Det er ikke nødvendig å registrere seg på nytt dersom du allerede har fått time til vaksinering, eller venter på å få andre dose.

Vi oppfordrer alle som har Bank ID om å bruke elektronisk påmelding, men dersom dette blir vanskelig, kan du ta kontakt på tlf 908 04 206.  Påmelding finnes her

Vaksinene vi bruker nå er:

  • Comirnaty fra BioNTech og Pfizer.

Legene i Hemnes kommune ønsker ikke å forskrive Janssen-vaksinen selv om det nå er åpnet for dette. Dette begrunnes blant annet i anbefalinger fra Den norske legeforening.   Det finnes ikke tilstrekkelig god medisinskfaglig grunn for å bruke denne vaksinen med bakgrunn i dens risikoprofil sett opp mot pandemisituasjonen i Norge per i dag.

Comirnaty fra BioNTech og Pfizer, som vi hele tiden har brukt her i Hemnes, anses å være en trygg og god vaksine med få alvorlige bivirkninger, og de fleste innbyggerne i Hemnes vil kunne få tilbud om denne i løpet av sommermånedene. Vi anbefaler derfor alle å benytte seg av dette tilbudet!

Dersom du mener at du har svært god grunn for å vaksineres så raskt som mulig, kan du ta kontakt på tlf som nevnt ovenfor, så vil det blir gjort en individuell vurdering på om du kan prioriteres i vaksinekøen. Det presiseres at ønske om ferie i utlandet ikke er tilstrekkelig grunn for prioritering.

Koronasertifikatet skal bidra til en gjenåpning av samfunnet. Fra 11. juni kan sertifikatet tas i bruk for innreise til Norge. Sjekk din status, samt spørsmål omkring Koronasertifikat på Helsenorge.no.

Vi ber for øvrig alle om å holde seg oppdatert på våre ukentlige statusrapporter, samt følge med i media og på aktuelle nettsider som Helsenorge.no og FHI.no for status på nasjonalt nivå. 

Hemnes kommune samarbeider med frivilligsentralen, beredskapsgruppen i sanitetsforeningen og pensjonerte sykepleiere for bistand til vaksineringen.