Totalt har nå 1493 personer mottatt første dose vaksine i Hemnes kommune. 1191 av disse har også mottatt andre dose.

I uke 23 har vi gitt dose 2 til de som fikk sin første dose i uke 17.. De resterende dosene har gått til dose 1 i gruppe 5-7.

I uke 24 får vi tilsendt 180 doser. Av disse vil 72 gå til dose 2 for de som fikk dose 1 i uke 18, mens 108 doser går til dose 1. I uke 24 regner vi med å bli ferdig med dose 1 til gruppe 5-7, og også godt i gang med vaksinering gruppe 8.

I uke 25 får vi tilsendt 228 doser. Av disse vil 54 gå til dose 2 for de som fikk dose 1 i uke 19, mens 174 doser går til dose 1 videre i gruppe 8.

Videre rekkefølge på vaksinering er som følger:

  • Gruppe 5: alder 55-64 år med underliggende sykdom 
  • Gruppe 6: alder 45-54 år med underliggende sykdom
  • Gruppe 7: alder 18-44 år med underliggende sykdom
  • Gruppe 8: alder 55-64 år uten andre risikofaktorer
  • Gruppe 9: alder 45-54 år uten andre risikofaktorer
  • Gruppe 10: alder 18-24 år og alder 40-44 år uten andre risikofaktorer
  • Gruppe 11: alder 25-39 år uten andre risikofaktorer.

Det er fremdeles noe ustabile leveranser av vaksiner til Norge, og det er derfor vanskelig å estimere når de enkelte gruppene vil få tilbud om vaksinering.

Det blir ikke stans i vaksinering for avvikling av sommerferie.  

Du må derfor være forberedt på å bli innkalt til vaksinasjon gjennom sommeren og i sommerferien. Det er også viktig å huske at du fortrinnsvis skal få dose 2 i samme kommune som du får dose 1. Dette gjelder både nå og under ferieavviklingen.

Når vi starter vaksinering i gruppe 8, vil intervallet mellom dose 1 og dose 2 økes for en periode. Dette for å få gitt dose 1 og sikre beskyttelse hos flest mulig ila sommermånedene. 

Selv om dose 1 gir god beskyttelse, er det viktig å huske at man ikke er fullgodt beskyttet før man også har fått dose 2.

Vi minner om at alle som ønsker tilbud om vaksine, må registrere seg via kommunens hjemmeside. Det er ingen grunn til å vente med registreringen selv om du tilhører en av de lavere prioriteringsgruppene.

Alle over 18 år og med tilgjengelig BankID kan melde seg på her.

Det er ikke nødvendig å registrere seg på nytt dersom du allerede har fått time til vaksinering, eller venter på å få andre dose.

Vi oppfordrer alle som har Bank ID om å bruke elektronisk påmelding, men dersom dette blir vanskelig, kan du ta kontakt på tlf 908 04 206.  Påmelding finnes her

Vaksinene vi bruker nå er:

  • Comirnaty fra BioNTech og Pfizer.

Koronasertifikatet skal bidra til en gjenåpning av samfunnet. Fra 11. juni kan sertifikatet tas i bruk for innreise til Norge. Sjekk din status, samt spørsmål omkring Koronasertifikat på Helsenorge.no.

Vi ber for øvrig alle om å holde seg oppdatert på våre ukentlige statusrapporter, samt følge med i media og på aktuelle nettsider som Helsenorge.no og FHI.no for status på nasjonalt nivå. 

Hemnes kommune samarbeider med frivilligsentralen, beredskapsgruppen i sanitetsforeningen og pensjonerte sykepleiere for bistand til vaksineringen.