Totalt har nå 1324 personer mottatt første dose vaksine i Hemnes kommune. 632 av disse har også mottatt andre dose.

Vi har i uke 20 hovedsakelig satt dose 2 til de som fikk dose 1 i uke 14.

I uke 21 vi vil motta hele 258 doser. Disse går imidlertid hovedsakelig til dose 2 for de som mottok sin første dose i uke 15, og til de som fikk AstraZenecas vaksine i uke 9.

I uke 22 vil vi få 282 doser. Når vi har gitt dose 2 til de som fikk sin første dose i uke 16, og de som fikk AstraZenecas vaksine i uke 10, står vi igjen med ca 88 doser som går til dose 1 i de videre risikogruppene. Vi fortsetter i gruppe 5, og kommer forhåpentligvis også godt i gang med gruppe 6.

Videre rekkefølge på vaksinering er som følger:

  • Gruppe 5: alder 55-64 år med underliggende sykdom 
  • Gruppe 6: alder 45-54 år med underliggende sykdom
  • Gruppe 7: alder 18-44 år med underliggende sykdom
  • Gruppe 8: alder 55-64 år uten andre risikofaktorer
  • Gruppe 9: alder 45-54 år uten andre risikofaktorer
  • Deretter alder 18-45 år uten andre risikofaktorer.

Det har nå blitt bestemt fra sentralt hold at aldersgruppen 18-24 år skal prioriteres samtidig som aldersgruppen 40- 44 år i den videre rekkefølgen. Disse aldersgruppene vil altså bli de første som får tilbud om vaksine etter at vi er ferdige med gruppe 9.

Slik det ser ut nå vil det komme store leveranser fra Pfizer i løpet av juni, juli og august.

I Hemnes får vi trolig de største leveransene i juli/august (uke 29-31)

Du må derfor være forberedt på å bli innkalt til vaksinasjon gjennom sommeren og i sommerferien. Det er også viktig å huske at du vil få dose 2 i samme kommune som du får dose 1. Dette gjelder både nå og under ferieavviklingen.

Når vi starter vaksinering i gruppe 8, vil intervallet mellom dose 1 og dose 2 økes til 12 uker.

Selv om dose 1 gir god beskyttelse, er det viktig å huske at man ikke er fullgodt beskyttet før man også har fått dose 2.

Vi minner om at alle som ønsker tilbud om vaksine, må registrere seg via kommunens hjemmeside.

Alle over 18 år og med tilgjengelig BankID kan melde seg på her. Vi ber også de som allerede har registrert seg på våre tidligere løsninger, om å registrere seg på nytt på den nye løsningen.  Dette er fordi systemet nå legger til rette for registrering av relevante diagnoser, med tanke på når du skal prioriteres for vaksine. Det er siste registrering som gjelder, så det gjør ingenting om du stiller deg i kø flere ganger.

Det er ikke nødvendig å registrere seg på nytt dersom du allerede har fått time til vaksinering, eller venter på å få andre dose.

Vi oppfordrer alle som har Bank ID om å bruke elektronisk påmelding, men dersom dette blir vanskelig, kan du ta kontakt på tlf 908 04 206.  Påmelding finnes her

Vaksinene vi bruker nå er:

  • Comirnaty fra BioNTech og Pfizer.

De som fikk AstraZeneca-vaksinen som sin første dose i uke 9 og 10, vil få tilbud om en mRNA-vaksine som dose 2. Vi får forsendelser av ekstra doser av Pfizers vaksiner til denne bruken i uke 21 og 22.  De det gjelder, vil få nærmere beskjed om timeavtale.

Det jobbes med utvikling av et koronasertifikat, og du kan nå se din egen vaksinasjonsstatus på helsenorge.no

https://www.helsenorge.no/koronasertifikat/

Det har kommet en del presiseringer i råd og regler for de som er vaksinerte eller har gjennomgått Covid-19. For mer informasjon om dette, se https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/fakta/vaksinert-eller-gjennomgatt-covid-19/

Vi ber for øvrig alle om å holde seg oppdatert på våre ukentlige statusrapporter, samt følge med i media og på aktuelle nettsider som Helsenorge.no og FHI.no for status på nasjonalt nivå. 

Hemnes kommune samarbeider med frivilligsentralen, beredskapsgruppen i sanitetsforeningen og pensjonerte sykepleiere for bistand til vaksineringen.