Etter finregning på satte vaksinedoser, har vi gledelig nok måttet gjøre en korrigert oppjustering på antall vaksinerte i Hemnes kommune!

Totalt har nå 1195 personer mottatt første dose vaksine i Hemnes kommune. 395 av disse har også mottatt andre dose.

Vi har i uke 17 fortsatt med vaksinering i gruppe 4, og har satt 122 førstedoser av Pfizers vaksine.

I uke 18 vil vi motta 144 doser, av disse vil halvparten gå til andre dose til de som fikk sin første dose i uke 12. 

I uke 19 har vi foreløpig fått beskjed om at vi vil motta 102 doser, av disse går 54 til første dose, mens 48 går til andre dose for de som fikk sin første dose i uke 13.

Gruppe 4 omfatter alle fra 65-74 år, og samtidig personer mellom 18 og 64 år med sykdommer/tilstander med særlig høy risiko for alvorlig forløp ved smitte.

Det vil bli gjort medisinskfaglige prioriteringen innad i gruppe 4, og vi håper på forståelse for hvorfor vi vil kunne avvike fra å følge alderstrinnene når vi innkaller til vaksinering.

Vi håper fortsatt å være ferdige med vaksineringen i gruppe 4 i løpet av første halvdel av mai, og starter deretter vaksinering av de under 65 år med underliggende sykdom. Her følger vi aldersgruppene, og starter med de fra 55-64 år. Deretter følger aldersgruppa 45-54 år, og til slutt gruppa fra 18-44 år.

Hemnes kommune har nå fått nytt system for påmelding til koronavaksine. Alle over 18 år og med tilgjengelig BankID kan melde seg på her. Vi ber også de som allerede har registrert seg på våre tidligere løsninger, om å registrere seg på nytt på den nye løsningen.  Dette er fordi systemet nå legger til rette for registrering av relevante diagnoser, med tanke på når du skal prioriteres for vaksine. Det er siste registrering som gjelder, så det gjør ingenting om du stiller deg i kø flere ganger.

Det er ikke nødvendig å registrere deg på nytt dersom du allerede har fått time til vaksinering, eller venter på å få andre dose.

Vi oppfordrer alle som har Bank ID om å bruke elektronisk påmelding, men dersom dette blir vanskelig, kan du ta kontakt på tlf 908 04 206.  Påmelding finnes her

Vaksinene vi bruker nå er:

  • Comirnaty fra BioNTech og Pfizer.

Det er nå besluttet at de som fikk AstraZeneca-vaksinen som sin første dose i uke 9 og 10, vil få tilbud om en mRNA-vaksine som dose 2. Vi forventer forsendelse av ekstra doser av Pfizers vaksiner til denne bruken i uke 21 og 22.  De det gjelder, vil få nærmere beskjed om timeavtale.

NB! Selv om du har blitt vaksinert, skal du følge alle smittevernråd som tidligere!

Vi ber alle som ønsker vaksine om å holde seg oppdatert på våre ukentlige statusrapporter, samt følge med i media og på aktuelle nettsider som Helsenorge.no og FHI.no for status på nasjonalt nivå. 

Hemnes kommune samarbeider med frivilligsentralen og beredskapsgruppen i sanitetsforeningen for bistand til vaksineringen.