Totalt har nå 969 personer mottatt første dose vaksine i Hemnes kommune. 345 av disse har også mottatt andre dose.

Alle som har ønsket vaksine i gruppa >75 år har nå fått sin første dose. Noen venter fremdeles på andre dose, og vil få dette på allerede avtalte timeavtaler.

Vi har i uke 16 fortsatt med vaksinering i gruppe 4, og har satt 144 førstedoser av Pfizers vaksine.

For uke 17 har vi nå fått den gledelige beskjeden om at vi får økt forsendelsen. Vi får tilsendt hele 174 doser med Pfizer-vaksinen. Av disse går 122 som førstedoser til gruppe 4, mens 52 går til andre dose for de som fikk sin første dose i uke 11.

I uke 18 har vi foreløpig fått beskjed om at vi vil motta 144 doser, av disse vil halvparten gå til andre dose til de som fikk sin første dose i uke 12. 

Gruppe 4 omfatter alle fra 65-74 år, og samtidig personer mellom 18 og 64 år med sykdommer/tilstander med særlig høy risiko for alvorlig forløp ved smitte («kategori 1» ved påmelding til vaksinering).

Det vil bli gjort medisinskfaglige prioriteringen innad i gruppe 4, og vi håper på forståelse for hvorfor vi vil kunne avvike fra å følge alderstrinnene når vi innkaller til vaksinering.

Vi håper fortsatt å være ferdige med vaksineringen i gruppe 4 i løpet av første halvdel av mai, og starter deretter vaksinering av de under 65 år med underliggende sykdom. Her følger vi aldersgruppene, og starter med de fra 55-64 år. Deretter følger aldersgruppa 45-54 år, og til slutt gruppa fra 18-44 år.

Hemnes kommune har nå fått nytt system for påmelding til koronavaksine og vi ber derfor alle innbyggere om å registrere seg på nytt for å få koronavaksine.  Dette er fordi systemet nå legger til rette for registrering av relevante diagnoser, med tanke på når du skal prioriteres for vaksine. Det er siste registrering som gjelder, så det gjør ingenting om du stiller deg i kø flere ganger.

Det er ikke nødvendig å melde deg på nytt dersom du allerede har fått time til vaksinering, eller venter på å få andre dose.

Vi oppfordrer alle som har Bank ID om å bruke elektronisk påmelding, men dersom dette blir vanskelig, kan du ta kontakt på tlf 908 04 206.  Påmeldinag finnes her

Vaksinene vi bruker nå er:

  • Comirnaty fra BioNTech og Pfizer.
  • Covid-19 Vaccine fra AstraZeneca (fortsatt uavklart om denne vil komme i bruk igjen)

Astra Zenecas vaksine står fortsatt på vent. FHI har anbefalt å ta denne ut av vaksinasjonsprogrammet, men Regjeringen ønsker et noe bredere beslutningsgrunnlag før de tar den endelige avgjørelsen. De som har fått første dose av AstraZeneca-vaksinen vil trolig få tilbud om en annen koronavaksine som dose 2. En dose gir god beskyttelse mot covid-19 i minst 12 uker.  For de som ønsker mer informasjon om dette, anbefales det å følge med på FHI.no FHIs anbefaling om Astra Zeneca og Regjeringen.no Bredere beslutningsgrunnlag om virusvektor-vaksiner

NB! Selv om du har blitt vaksinert, skal du følge alle smittevernråd som tidligere!

Vi ber alle som ønsker vaksine om å holde seg oppdatert på våre ukentlige statusrapporter, samt følge med i media og på aktuelle nettsider som Helsenorge.no og FHI.no for status på nasjonalt nivå. 

Hemnes kommune samarbeider med frivilligsentralen og beredskapsgruppen i sanitetsforeningen for bistand til vaksineringen.