Status vaksinasjon etter uke 15

Totalt har nå 825 personer mottatt første dose vaksine i Hemnes kommune. 345 av disse har også mottatt andre dose.

Vi ser at forrige ukes statusoppdatering kunne misforståes og kommer derfor med en liten presisering: alle som har ønsket vaksine i gruppa >75 år har nå fått sin første dose. Noen venter fremdeles på andre dose, og vil få dette på allerede avtalte timeavtaler.

Vi har i uke 15 fortsatt med vaksinering i gruppe 4, og har satt 143 førstedoser av Pfizers vaksine.

Gruppe 4 omfatter alle fra 65-74 år, og samtidig personer mellom 18 og 64 år med sykdommer/tilstander med særlig høy risiko for alvorlig forløp ved smitte («kategori 1» ved påmelding til vaksinering).

I uke 16 får vi tilsendt 144 doser med Pfizer-vaksinen. Alle disse går som førstedoser til gruppe 4.

I uke 17 får vi en noe mindre forsendelse, og siden vi da også skal sette dose 2 til de som fikk første dose i uke 11, blir det kun 50 førstedoser denne uka (med forbehold om endringer i størrelsen på forsendelsen).

Det vil bli gjort medisinskfaglige prioriteringen innad i gruppe 4, og vi håper på forståelse for hvorfor vi vil kunne avvike fra å følge alderstrinnene når vi innkaller til vaksinering.

Vi håper fortsatt å være ferdige med vaksineringen i gruppe 4 i løpet av første halvdel av mai, og starter deretter vaksinering av de under 65 år som har meldt seg på i «kategori 2» (underliggende sykdom). Her følger vi aldersgruppene, og starter med de fra 55-64 år. Deretter følger aldersgruppa 45-54 år, og til slutt gruppa fra 18-44 år.

Det er fortsatt åpent for påmelding til vaksinering for alle over 65 år, og for de som tilhører en av risikogruppene i alder 18-64 år. Du, eller dine nærmeste, må selv sørge for å melde deg på dersom du ønsker tilbud om vaksinering når det blir din tur. Du vil ikke bli kontaktet av kommunen dersom du ikke er påmeldt. Vi oppfordrer alle til å bruke elektronisk påmelding, men dersom dette blir vanskelig, kan du ta kontakt på tlf 908 04 206.  Påmelding finnes her

Vi vil presisere at  gruppa over 65 år også omfatter alle som fyller 65 år i løpet av inneværende år (2021),

Vi jobber fortsatt med å åpne for påmelding for resten av innbyggerne i Hemnes, og håper å ha dette på plass om kort tid.

Vaksinene vi bruker nå er:

  • Comirnaty fra BioNTech og Pfizer.
  • Covid-19 Vaccine fra AstraZeneca (fortsatt uavklart om denne vil komme i bruk igjen)

Astra Zenecas vaksine står fortsatt på vent. FHI har anbefalt å ta denne ut av vaksinasjonsprogrammet, men Regjeringen ønsker et noe bredere beslutningsgrunnlag før de tar den endelige avgjørelsen. De som har fått første dose av AstraZeneca-vaksinen vil trolig få tilbud om en annen koronavaksine som dose 2. En dose gir god beskyttelse mot covid-19 i minst 12 uker.  For de som ønsker mer informasjon om dette, anbefales det å følge med på FHI.no FHIs anbefaling om Astra Zeneca og Regjeringen.no Bredere beslutningsgrunnlag om virusvektor-vaksiner

NB! Selv om du har blitt vaksinert, skal du følge alle smittevernråd som tidligere!

Vi ber alle som ønsker vaksine om å holde seg oppdatert på våre ukentlige statusrapporter, samt følge med i media og på aktuelle nettsider som Helsenorge.no og FHI.no for status på nasjonalt nivå. 

Hemnes kommune samarbeider med frivilligsentralen og beredskapsgruppen i sanitetsforeningen for bistand til vaksineringen.