Status vaksinasjon etter uke 13 og 14

Totalt har nå 682 personer mottatt første dose vaksine i Hemnes kommune. 343 av disse har også mottatt andre dose.

Vi har i uke 13 og 14 satt til sammen 186 førstedoser av Pfizers vaksine. Vi er nå ferdige med å vaksinere i gruppa >75 år, og har i uke 14 startet vaksineringen i gruppe 4. Denne gruppa omfatter alle fra 65-74 år, og samtidig personer mellom 18 og 64 år med sykdommer/tilstander med særlig høy risiko for alvorlig forløp ved smitte («kategori 1» ved påmelding til vaksinering).

Både i uke 15 og 16 får vi tilsendt 144 doser med Pfizer-vaksinen. Alle disse går som førstedoser til gruppe 4.

Det er åpnet for medisinskfaglige prioriteringen innad i denne gruppa, og vi håper på forståelse for hvorfor vi nå vil kunne avvike fra å følge alderstrinnene når vi innkaller til vaksinering.

Vi håper å være ferdige med vaksineringen i gruppe 4 i løpet av første halvdel av mai, og starter deretter vaksinering av de under 65 år som har meldt seg på i «kategori 2» (underliggende sykdom). Her følger vi aldersgruppene, og starter med de fra 55-64 år. Deretter følger aldersgruppa 45-54 år, og til slutt gruppa fra 18-44 år.

Det er fortsatt åpent for påmelding til vaksinering for alle over 65 år, og for de som tilhører en av risikogruppene i alder 18-64 år. Du, eller dine nærmeste, må selv sørge for å melde deg på dersom du ønsker tilbud om vaksinering når det blir din tur. Du vil ikke bli kontaktet av kommunen dersom du ikke er påmeldt. Vi oppfordrer alle til å bruke elektronisk påmelding, men dersom dette blir vanskelig, kan du ta kontakt på tlf 908 04 206.  Påmelding finnes her

Vi vil presisere at  gruppa over 65 år også omfatter alle som fyller 65 år i løpet av inneværende år (2021),

Vi jobber fortsatt med å åpne for påmelding for resten av innbyggerne i Hemnes, og håper å ha dette på plass om kort tid.

Vaksinene vi bruker nå er:

  • Comirnaty fra BioNTech og Pfizer.
  • Covid-19 Vaccine fra AstraZeneca (foreløpig satt på vent til 15.april)

AstraZenecas vaksine står fortsatt på vent, i første omgang fram til 15.april. De som har fått første dose av AstraZeneca-vaksinene skal foreløpig ikke få tilbud om dose 2 inntil situasjonen rundt bruk av vaksinen er avklart. For de som ønsker mer informasjon om dette, anbefales det å følge med på FHI.no. Fortsatt pause i AstraZeneca-vaksineringen - FHI

NB! Selv om du har blitt vaksinert, skal du følge alle smittevernråd som tidligere!

Vi ber alle som ønsker vaksine om å holde seg oppdatert på våre ukentlige statusrapporter, samt følge med i media og på aktuelle nettsider som Helsenorge.no og FHI.no for status på nasjonalt nivå. 

Hemnes kommune samarbeider med frivilligsentralen og beredskapsgruppen i sanitetsforeningen for bistand til vaksineringen.