Totalt har nå 514 personer mottatt første dose vaksine i Hemnes kommune. 325 av disse har også mottatt andre dose.

Vi har i uke 12 satt 72 førstedoser av Pfizers vaksine. Vi vaksinerer fremdeles i gruppa >75 år.

AstraZenecas vaksine står fortsatt på vent, i første omgang fram til 15.april. De som har fått første dose av AstraZeneca-vaksinene skal foreløpig ikke få tilbud om dose 2 inntil situasjonen rundt bruk av vaksinen er avklart. For de som ønsker mer informasjon om dette, anbefales det å følge med på FHI.no. Fortsatt pause i AstraZeneca-vaksineringen - FHI

I uke 13 får vi tilsendt 66 doser med Pfizer-vaksinen. De fleste av disse blir brukt til første dose i gruppa > 75 år, mens de som fikk satt første dose i uke 10, vil få satt andre dose. For å få riktig tidsintervall, må vi dessverre bruke Skjærtorsdag for vaksinering av de som skal ha dose 2.

For de som er vaksinerte fra og med uke 11, er det 6 ukers intervall mellom første og andre dose. Dette betyr at det vil gå noe raskere å få gitt første dose til alle.

I uke 14 får vi tilsendt 120 doser av Pfizer-vaksinen. Dette gjør at vi blir ferdige med gruppa > 75 år, og kan begynne å vaksinere i gruppe 4, der alle over 65 år, men også høyrisikopasienter fra 18-64 år vil få et tilbud. Det er åpnet for medisinskfaglige prioriteringen innad i denne gruppa, og vi håper på forståelse for hvorfor vi nå vil kunne avvike fra å følge alderstrinnene når vi innkaller til vaksinering.

Det er fortsatt åpent for påmelding til vaksinering for alle over 65 år, og for de som tilhører en av risikogruppene under 65 år. Du, eller dine nærmeste, må selv sørge for å melde deg på dersom du ønsker tilbud om vaksinering når det blir din tur. Du vil ikke bli kontaktet av kommunen dersom du ikke er påmeldt. Vi oppfordrer alle til å bruke elektronisk påmelding, men dersom dette blir vanskelig, kan du ta kontakt på tlf 908 04 206.  Påmelding finnes her

Vi vil presisere at  gruppa over 65 år også omfatter alle som fyller 65 år i løpet av inneværende år (2021), og at disse skal melde seg på i denne kategorien uavhengig av om de også tilhører en av risikogruppene forøvrig.

Vi håper at vi rett over Påske kan være klare for å åpne for påmelding for resten av innbyggerne i Hemnes.

Vaksinene vi bruker nå er:

  • Comirnaty fra BioNTech og Pfizer.
  • Covid-19 Vaccine fra AstraZeneca (foreløpig satt på vent til 15.april)

 

NB! Selv om du har blitt vaksinert, skal du følge alle smittevernråd som tidligere!

Vi ber alle som ønsker vaksine om å holde seg oppdatert på våre ukentlige statusrapporter, samt følge med i media og på aktuelle nettsider som Helsenorge.no og FHI.no for status på nasjonalt nivå. 

Hemnes kommune samarbeider med frivilligsentralen og beredskapsgruppen i sanitetsforeningen for bistand til vaksineringen. 

På grunn av påskehøytiden, blir det ingen statusoppdatering i uke 13.

God Påske alle sammen, og husk 2 meters avstand, solkrem og godt humør!