Totalt har nå 442 personer mottatt første dose vaksine i Hemnes kommune. 325 av disse har også mottatt andre dose.

Vi har i uke 11 satt 52 førstedoser av Pfizers vaksine. Vi vaksinerer fremdeles gruppa >75 år, og er nå omtrent halvveis i denne gruppa.

AstraZenecas vaksine er fremdeles satt på vent, i påvente av nærmere beslutninger fra sentrale helsemyndigheter.

I uke 12 får vi tilsendt 72 doser med Pfizer-vaksinen. Alle disse blir brukt til første dose i gruppa > 75 år. For de som er vaksinerte fra og med uke 11, er det 6 ukers intervall mellom første og andre dose. Dette betyr at det vil gå noe raskere å få gitt første dose til alle.

Det vil også bli vaksinering i uke 13 (påskeuka). Vi vet allerede nå at vi vil få tilsendt 66 doser av Pfizer-vaksinen i uke 13. Av disse vil mesteparten gå til første dose i gruppa > 75 år, mens de som fikk første dose i uke 10 skal ha sin andre dose..

Vi minner om at det nå er åpnet for påmelding til vaksinering for alle som tilhører en av risikogruppene under 65 år. Du, eller dine nærmeste, må selv sørge for å melde deg på dersom du ønsker tilbud om vaksinering når det blir din tur. Du vil ikke bli kontaktet av kommunen dersom du ikke er påmeldt. Vi oppfordrer alle til å bruke elektronisk påmelding, men dersom dette blir vanskelig, kan du ta kontakt på tlf 908 04 206.  Påmelding finnes her

Det er også fortsatt mulig for alle over 65 år å melde seg på til vaksinering. Vi vil presisere at denne gruppa omfatter alle som fyller 65 år i løpet av inneværende år (2021), og at disse skal melde seg på i denne kategorien uavhengig av om de også tilhører en av risikogruppene for øvrig.

Vaksinene vi bruker nå er:

  • Comirnaty fra BioNTech og Pfizer.
  • Covid-19 Vaccine fra AstraZeneca (foreløpig satt på vent)

 

NB! Selv om du har blitt vaksinert, skal du følge alle smittevernråd som tidligere!

Vi ber alle som ønsker vaksine om å holde seg oppdatert på våre ukentlige statusrapporter, samt følge med i media og på aktuelle nettsider som Helsenorge.no og FHI.no for status på nasjonalt nivå. 

Hemnes kommune samarbeider med frivilligsentralen og beredskapsgruppen i sanitetsforeningen for bistand til vaksineringen.