Fiberutbyggingen til kundene skal være ferdig til 30.11.2012.

Status pr. i dag er privatkundene blir tilkoblet i tre puljer frem til 30. november, siden det er flere koblingspunkt som må ha kontakt med hovednodene. De to første punktene blir tilkoblet, 5. oktober, og neste punkt er 2. november og de resterende vil ha forbindelse innen 30.11.2012

Telenor forventer at det kan gå noen dager ekstra før alle har fått nødvendig utstyr og tjenester, men «lyset i fiberen» skal være klar til disse datoene.