Hemnes kommune har de siste tre årene opplevd en økende interesse fra kraftkrevende industri og vært i dialog med flere aktører som har ønsket å etablere seg i kommunen. Den økte interessen er bl.a. et resultat av kommunes nærhet til sjø og kraftnettet. Koblingsanlegget i Vesterli er en av Norges største, og Røssåga kraftverkene har siden 1950-tallet bidratt med kraft til industrien i nabokommunene Rana og Vefsn.

Statnett har i dag offentliggjort reservasjon i nettet i NO4, og Hemnes kommune har fått bekreftet at både Fortescue og Fuella får reservert etterspurt kapasitet, henholdsvis 300 og 260 MW. Dette er en stor nyhet og en milepel i arbeidet med etablering av ny og framtidsrettet industri og nye arbeidsplasser i Hemnes og på Helgeland.

Både Fortescue og Fuella har igangsatt planprosess. Hemnes kommune har enda ikke mottatt planforslag, og prosjektene har derfor ikke vært ute til høring eller oppe til politisk behandling.