Statens vegvesen oppgraderer E6-tunneler i Hemnes kommune på Helgeland.
Vær oppmerksom på kvelds-og nattestengning. Omkjøring via Nordmarkveien, Hagaveien og fv. 808.

http://www.vegvesen.no/vegprosjekter/tunnelernord/nyhetsarkiv/oppgraderer-flere-hemnestunneler