SST- Ledig stilling som sekretær

100 % engasjement - f.o.m. d.d. - 31.12.13

SØKNADSFRIST: 04.11.2012

Hovedarbeidsområder:
- arkiv, sentralbord og post

Kvalifikasjonskrav:
Det søker fortrinnsvis etter personer med fagbrev, men lang arbeidserfaring kan kompanseres.
Det vil bli lagt vekt på erfaring fra kommunal virksomhet.


Tilsettings- og lønnsvilkår:
- Etter gjeldende avtaleverk
- Medlemskap i KLP

Søknad sendes:
Elektronisk via kommunens hjemmeside www.hemnes.kommune.no

Søknad vedlagt fullstendig CV kan også sendes:
Hemnes kommune
Sentrumsveien 1
8646 Korgen

Søknadspapirer vil ikke bli returnert!

Ihht off.lovens §25-andre ledd gjør vi oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli gjort offentlige selv om søkeren har bedt om å ikke bli ført opp på søkerlista.