Grunnet spregningsarbeider langs Orrhaugveien ved Litjvassbukta vil veien bli stengt i perioder. Det er planlagt spregning i fire omganger,

onsdag 14.10.2020 mellom kl 12 00 og 15 00.

- Tirsdag 20.10.2020 mellom kl 11 00 og 13 00.

- Mandag 26.10.2020 mellom kl 16 00 og 18 00

- Tirsdag 27.10.2020 mellom kl 13 00 og 15 00. Dette er siste planlagte sprenging, det kan bli noe etterarbeider med sprenging i løpet av uken

Veien blir kun stengt under selve spregningen og evt for rydding av veibanen.