uten navn  .png

 

Hemnes Kommunes har startet arbeidet med utformingen av nye næringsstrategier og ny næringsplan. Det er etablert en plangruppe sammensatt av den politiske og administrative ledelsen i kommunen samt de som til daglig arbeider med næringssaker. For å få et best mulig grunnlag for planarbeidet, ønsker gruppa å foreta en kartlegging av næringslivets erfaringer, behov og forventninger mot kommunen som næringsutvikler.

Undersøkelsen sendes ut på e-post tirsdag 19/2 til alle bedrifter og næringsdrivende i Hemnes som vi har registrert e-postadresse på

Vi håper på en positiv mottakelse av dette initiativet og oppfordrer flest mulig til å delta. Ved å bruke noen minutter på denne undersøkelsen er du med på å gi oss et mye bedre grunnlag for planarbeidet og kommunens næringssatsing framover. På forhånd tusen takk for ditt bidrag!

Alle som deltar i undersøkelsen er med i trekningen av en Ipad!