Frist for søknad om spillemidler for 2017 er 15. okt. 2016.
Søknader sendes elektronisk på http://idrettsanlegg.no

 Har du spørsmål?
  Kontakt ketil.tverraa@hemnes.kommune.no
  Tlf. 90850314