FRIST SPILLEMIDLER

Det nærmer seg raskt tid for neste års spillemiddelsøknader, og jeg vil minne på om følgende:

1. Alle søknader skal leveres elektronisk. Søknadsskjema finnes på følgende adresse: http://www.regjeringen.no/nb/dep/kud/kampanjer/idrettsanlegg/soknadsskjema

Dette gjelder også søknader som skal fornyes.

2. På nye søknader - sjekk om søker finnes fra før, og om anlegg/anleggsted finnes fra før. (hvordan du gjør dette, kommer fram i søknadsskjemaet under "finn søker" og finn anlegg".

3. Sjekk at alle vedlegg er med og ferdig utfyllt.

FØLGENDE VEDLEGG SKAL FØLGE SØKNADEN:
Vedlegg nr 1: Forhåndsgodkjente planer med behovsoppgave for anlegget.
Vedlegg nr 2: Detaljert
kostnadsoverslag.
Vedlegg nr 3: Dokumentasjon på de ulike deler av finansieringsplanen.
Vedlegg nr 4: Plan for drift av anlegget.
Vedlegg nr 5: Kopi av bekreftet grunnboksutskrift.

Ved avtale om feste/leie kreves også kopi av tinglyst feste-/leieavtale (min. 40 år for ordinære anlegg og anlegg for friluftsliv i fjellet, min. 20 år for nærmiljøanlegg).

Egne regler gjelder for mindre kostnadskrevende nærmiljøanlegg.

Godkjente filformater for vedlegg er Microsoft Word, Microsoft Excel og pdf.


Frist for innsending av søknad til kommunen: Senest fredag 22. Oktober. Søknader som på dette tidspunkt ikke er kommet inn og/eller ikke har alle opplysninger/vedlegg, kan ikke påregnes behandling i år.

Har dere spørsmål - ta gjerne kontakt.


Med hilsen

Ketil Tverrå

 

Enhetsleder