SØKNADSFRIST OG TILBUD HEMNES MUSIKKSKOLE SKOLEÅRET 2013/2014

Hemnes Musikkskole kan fra høsten av tilby følgende undervisningstilbud :

  • Treblåseinstrument  - klarinett, tverrfløyte og saksofon
  • Messinginstrument – trompet, horn, trombone, baryton, tuba
  • Piano/keyboard
  • Slagverk
  • Akustisk gitar
  • El-gitar
  • Sang
  • El-bass
  • Band  - Det er bare de elevene som har eller har hatt undervisning på instrumentet sitt som kan søke

Også tidligere elever må søke innen 1. august

Tildeling av plass vil bli gjort i forhold til kapasitet og økonomiske rammer.