Det er så langt i år ikke meldt inn nye anlegg/spillemiddelsøknader for neste år.

Hvis det planlegges nye anlegg som det skal søkes spillemidler for i 2015, må dette meldes inn til undertegnede senest 25. Oktober 2014.

Nye anlegg (utenom mindre nærmiljøanlegg) må stå i prioriteringslisten i Plan for Fysisk Aktivitet og Naturopplevelser.

Hvis søknader som tidligere er sendt inn, ikke har fått tilsagn om midler, må disse fornyes. Hvis det er endringer i kostnadsoverslagene for disse anleggene, må dere i så fall lage nye kostnadsoverslag; på eget skjema som lastes opp på nytt i den digitale søknaden.

Følgende anlegg ligger inne i uten å ha fått tilsagn om/tildelt midler:

Referansenummer:                          (Disse fikk avslag 2014 og må fornyes)

  • 1832002501 Boldermolia O-kart Ref.nr. TV5NBW (Korgen I.L.)
  • 1832000102 Hemnes stadion kunstgress Ref. nr. F263NC (Hemnes I.L.)
  • 1832003903 Hemnes sentralskole skate- og nettball Ref.nr. FF6BEH (Hemnes sentralskole)

Fornyelse av søknad skjer ved at dere går inn på nettsiden: Idrettsanlegg.no, søknads- og regnskapsskjema, og bruker “Til søknadsskjema for fornyet/gjentatt søknad”. Deretter taster dere inn referansenummeret på egen søknad. Det eneste dere behøver å endre på – er hvis kostnadsoverslaget i tidligere søknader skal justeres.

Hvis det skal opprettes en ny spillemiddelsøknad, må dere ta kontakt med kulturkontoret(Ketil) for å få et nytt anleggsnr. – evt. sjekke om anlegget finns i systemet fra før.

Ta gjerne kontakt hvis noe er uklart.

Med hilsen Hemnes kommune kultur/folkehelse/service

Ketil Tverrå