Startlån er en ordning der Husbanken låner ut penger til kommunen, som igjen låner ut til privatpersoner til bolig. Husbanken har gitt retningslinjer for kommunenes utlån, og kommunen behandler søknader med utgangspunkt i disse.

Startlån er et boliglån som er beregnet på å hjelpe økonomisk vanskeligstilte. Målgruppen er barnefamilier, eldre, personer med nedsatt funksjonsevne og andre med uegnet bolig.

Startlån kan gis til å etablere seg i ny eller brukt bolig, nødvendig utbedring av egen bolig, eller som refinansiering for å kunne bli boende i egen bolig.

Et viktig kriterium for å få startlån er at du ikke får lån i vanlig bank, og ikke har mulighet til å spare opp egenkapital. Du må ha økonomi til å betjene lån i tillegg til levekostnader og andre utgifter.

Til spesielt vanskeligstilte, kan det være mulig for kommunen å innvilge tilskudd i tillegg til startlån.

For elektronisk søknad og mer informasjon om startlån i Hemnes kommune, vennligst gå inn på nettsiden: https://husbanken.no

Evt. spørsmål kan rettes til Hemnes kommune v/ Line Losvik tlf: 941 76 801 / 75 19 70 00