Bostøtte er en statlig støtteordning for deg som har lave inntekter og høye boutgifter.

Det er kommunen som registrerer søknader og har all kontakt med søkere.

Søker må være over 18 år (evt.under 18 år med barn) , og bo i godkjent bolig, med egen inngang, eget bad/toalett, kjøkkenplass og mulighet for hvile.

Unge i  førstegangstjenesten, vil ikke få bostøtte.

Studenter, elever og lærlinger med rett til lån eller stipend fra Lånekassen, har som hovedregel ikke rett til bostøtte ( for unntak – se Husbanken.no)

Retten til bostøtte beregnes ut ifra husstandens inntektsgrunnlag (inntekt og formuetillegg).

Hvis den overstiger øvre inntektsgrense, blir søknaden avslått uansett hvor høye boutgiftene dine er. Tabell over øvre inntektsgrense finner du på Husbanken.no.

For elektronisk søknad og mer informasjon om bostøtte i Hemnes kommune, vennligst gå inn på nettsiden: https://husbanken.no

Evt. spørsmål kan rettes til Hemnes kommune v/ Line Losvik tlf: 941 76 801 / 75 19 70 00