Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
A A A

Snøskuterløyper og ny dispensasjonspraksis i Hemnes

Publisert
Denne artikkelen er over 6 år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Løypenettet:

Løypenettet er under klargjøring med sikte på åpning fra 1. februar med forbehold om 3 av løypene der det er kommet inn klage (Bjerka-Stor-Målvatnet, Kjensvatnet-Tverrå og Tverrå-Brygfjelldalen). Klagene skal behandles av formannskapet 21.01. og kommunestyret 28.01. Dersom kommunestyret ikke gir klagerne medhold, vil disse løypene også bli åpnet, men kanskje noen dager senere. Løypene kan i så fall være åpne så lenge klagene ikke er endelig avgjort av fylkesmannen til fordel for klagerne.

Løypekort vil bli lagt ut for salg via kommunens hjemmeside f.o.m. siste uka i januar. Nærmere informasjon vil bli gitt på kommunens hjemmeside både om kortsalg og åpning av løypenettet.

Priser:   Sesongkort:        kr. 875.- inkl. mva.

               Ukeskort:            kr. 320.- inkl. mva.

               3-dagerskort:     kr. 160.- inkl. mva.

Noen av løypene vil stenge 15. april av hensyn til reindrift og naturmangfold, mens noen holdes åpne t.o.m. 4. mai hvis isforholdene tillater det.

 

Dispensasjonspraksis:

Kommunens motorferdselsplan deler kommunen inn i 4 arealkategorier for ulik praktisering av dispensasjonsbehandling for motorferdsel på vinterføre/ islagte vassdrag:

A-område:         Okstindmassivet og Grøftrem skogreservat                         - Svært streng praksis

B-område:          Øvrig landareal og innsjøer < 2 km2 og Stormyrbassenget

                              – unntatt områder vernet etter Naturvernloven                  - Streng praksis

C-område:          Islagte vann > 2 km2 unntatt Stormyrbassenget                  - Mindre streng praksis

D-område:         Områder vernet etter Naturvernloven                                   - Fylkesmannen er                                                                                                                                                  dispensasjonsmyndighet

Fornøyelseskjøring skal i størst mulig grad foregå i det åpne løypenettet. Det vil derfor bli en mer restriktiv holdning til dispensasjoner etter § 5 b (funksjonshemmede) utenfor løypenettet i B-områder og i noen C-områder. Slike søknader må ha særskilt begrunnelse av behovet og kan bli gitt med et begrenset antall turer (krav til kjørebok).

Dispensasjonsnemnda åpner for søknader om isfiske på Røsvatnet, Bleikvatnet og Store-Målvatnet. Dette innbefatter korteste adkomst fra nærliggende hytter til fiskeplasser. All annen kjøring på vannene skal følge løypenettet. All dispensasjonskjøring utenom løypenettet har en fartsgrense på 30 km/t.

For kjøring på Kjensvatnet og Gressvatnet vil dispensasjonsnemnda har en restriktiv holdning og streng vurdering av kjørebehovet.

Hytte- og vedkjøring vil forbli uendret bortsett fra at hyttekjøringen vil bli kanalisert til løypenettet på strekninger der det er naturlig. Det skal ikke kreves løypeavgift for denne kjøringen.

Dispensasjonsnemnda oppfordrer også de som kjører i medhold av Motorferdselloven og Nasjonal forskrift (nærings-/nyttekjøring) om å benytte det faste løypenettet så langt som mulig for å få kanalisert skutetrafikken til disse områdene.

  • Skjema
  • Tjenestebeskrivelser
  • Dokumenter
  • Lenker