Elevene skal møte til flg. tider;


Bjerka skole:
Alle elevene møter mandag 22. august.
1. kl. møter kl. 09.00, 2. - 4. kl. møter kl. 08.15.
Første skoledag avsluttes klokken 13.05.
SFO åpner mandag 22. august kl. 07.00.

 

Bleikvassli skole:
Alle elevene møter mandag 22. august.
1. kl. møter kl. 09.00.
2.-10. kl. møter kl. 08.15.
Første skoledag avsluttes kl. 13.50.

 

Finneidfjord skole:
Alle elevene møter mandag 22. august. 
1. kl. møter kl. 09.00 ved hovedinngangen.
2. - 7. kl. møter kl. 08.00.
1. - 4.kl. avslutter kl. 12.55, 5. - 7.kl. avslutter kl. 13.17.
SFO åpner mandag 22. august kl. 07.00.

 

Hemnes sentralskole:
Alle elevene møter mandag 22. august.
1.kl. møter kl. 09.00, 2. – 10. kl. møter kl. 08.25.
Første skoledag avsluttes kl. 14.00.
SFO har sommeråpent for tilleggsplass til skolestart, men har stengt for planleggingsdager
Torsdag 18. og fredag 19.august.
Ordinær åpning fra mandag 22. august kl. 07.00.

 

Korgen sentralskole:
Alle elevene møter mandag 22. august.
1.kl møter kl. 09.00, 2. – 10. kl. møter kl. 08.30.
Foreldremøte for 1. klasse kl. 10.00.
Første skoledag avsluttes kl. 14.05.
SFO har sommeråpent for tilleggsplass til skolestart, men har stengt for planleggingsdager
Torsdag 18. og fredag 19.august.
Ordinær åpning fra mandag 22. august kl. 07.00.

 

Hemnes voksenopplæring:
Oppstart mandag 22.august klokken 08.30.


Skoleruta for kommende skoleår finner dere på kommunens hjemmeside.

 

VELKOMMEN TIL NYTT SKOLEÅR!

Enhetsleder skole

Rolf Arne Westgaard