Hemnes brannvesen startet i samarbeid med hjemmetjenesten tidligere i høst et prosjekt mot hjemmeboende eldre. Over en tredjedel av de som omkommer i brann er over 70 år. Samtidig utgjør denne gruppen bare drøyt 10 prosent av befolkningen. Dette er en tankevekker. Derfor har vi nå gitt alle i hjemmetjenesten brannvernopplæring, slik at de kan gjennomfør en enkel, årlig sikkerhetssjekk ute hos alle sine klienter ved å bruke en sjekkliste. Dermed når vi ut til ca. 180 hjemmeboende eldre. Hjemmetjenesten var veldig positive til dette, og er nå i full gang med gjennomføringen.

Det siste vi jobber med nå er det såkalte skoleprosjektet. Barn er ofte de beste ambassadørene for å tenke brannsikkerhet hjemme.

Desember er den måneden som det brenner mest her i Norge, og det er hjemme hos folk flest det brenner oftest.

I flere år har brannvesen på Østlandet samarbeidet om en julekalender, som blir delt ut til alle 6.klassene på skolene, etter at elevene har fått brannvernundervisning. Julekalenderen er en metode for å nå inn i hjemmene hos kommunens innbyggere.

Årets kalender er i A5-format og består av ett oppslag pr dag med viktige områder innen brannvern og sikkerhet. Den deles ut nå i slutten av november sammen med en times undervisning om brannvern.

Kalenderen inneholder også aktiviteter og oppgaver som barna kan sende inn og vinne premier.

I kalenderen er det også en sjekkliste som barna skal bruke til å gjennomføre en brannsjekk hjemme.

På den måten kan vi påvirke til økt brannsikkerhet ute i hjemmene.

For Hemnes brannvesen blir dette et prøveår, men håper på at dette kan bli et permanent tilbud årlig til alle 6. klassinger. Vi har hatt kontakt med alle rektorer og klassestyrere i 6.klassetrinnet, og de virker veldig positive til dette. Gjennomføring av dette vil skje i løpet av uke 47 og 48.

Skulle noen trenge flere detaljer om skoleprosjektet er det bare å ta kontakt.

Bjørn Erik Dambråten tlf 480 36 420

Kent Andreassen tlf 906 83 860

Julekalender brann