Hemnes Kommune gjennomfører i disse dager rydding av kratt og skog langs kommunale veier i sentrumsområdene. Arbeidene omfatter i hovedsak rydding rundt lyspunkt og siktlinjer innenfor veigrunnen. Hemnes kommune ber også huseiere med eiendommer som grenser til kommunal veg om å rydde kratt og trær der dette hindrer sikt og normal veidrift.

Bilderesultat for chainsaw cartoon