Hemnes Skogeierlag og Hemnes kommune v/Landbrukskontoret inviterer alle interesserte til skogdag ved Elggravmoen. Tema for dagen er ungskogspleie. Det blir drøfting av skogbehandling, demonstrasjon av utstyr og informasjon om tilskudd/skogfond og informasjon om mulighet for bistand med arbeidskraft.

Det blir bålkaffe og enkel servering. Arrangementet er gratis. Fra Allskog stiller instruktør Stian Valrygg og skogbruksleder Erlend Krutnes.

Fra Hemnes kommune stiller skogbruksansvarlig Øystein Dyrlie.

Ta av fv. 806 ved Reinåmo sag, følg skilt derfra til Elggravmoen.