bioforsk.png

Skjøtselskurs for verdifull slåttemark

Torsdag, 18. juli 2013 på Svebakken i Hemnes kommune

gård.jpg
 

PROGRAM:

10:00-10:15        Velkommen (v/Annette Bär,Bioforsk Tjøtta)

10:15-10:30        Presentasjon av gården Svebakken v/Liv og Ståle Bech

10:30-11:00        Biologi og skjøtsel av gammel slåttemark v/Annette Bär

  • Hvorfor er gammel slåttemark en truet naturtype – hvorfor er det viktig å ta vare på slåttemark?

11:00-11:45        Markvandring i verdifull slåttemark

  • Hvordan ser den ideelle skjøtselen av slåttemark ut?

slåttetidspunkt, håndtering av gresset, slått kombinert med beite, kontroll av problemarter, gjengroing, m.m.

11:45-12:15        Lunsj

12:15-13:30        Utstilling og demonstrasjon av utstyr for slått

  • Utfordringer og erfaringsutveksling
  • Bruk av utstyr som tohjulstraktor, rundballepresse, venderive, grastrimmer/ryddesag m.m. tilpasset ulendt terreng
  • Hva slags utstyr finnes på markedet (Wolfgang Dohrn, NLR)

13:30-13:45        Tilskuddsordninger for den Utvalgte Naturtypen slåttemark v/Annette Bär

13:45-14:00        Avslutning

 

Arrangør: Bioforsk Nord Tjøtta i samarbeid med Norsk Landbruksrådgiving (NLR), finansiert av Direktoratet for Naturforvaltning og Fylkesmannen i Nordland

Målgruppe: Fortrinnsvis grunneiere og personer med tilknytning til landbruket: gårdsdrift, forvaltning, rådgiving, undervisning, reiseliv.

Påmelding: innen 12. juli 2013 til Annette Bär, Bioforsk Nord Tjøtta, tlf.: 93499248 eller epost:

annette.bar@bioforsk.no

Kurs: maks. 20 deltakere, kurset er gratis, inkl. utelunsj og kaffe

Utstyr: Klær og fottøy egna for å være ute.

Veibeskrivelse: Følg E6 fra Korgen nordover i ca. 6 km. Sving til høyre ved skilt til Svebakken og følge grusveien i ca. 1,2 km til gården.