nortura bjerka_500x233.jpg

Som ordfører i Hemnes er jeg veldig glad og lettet, sier Kjell Joar Petersen Øverleir etter at han fikk nyheten om at ledelsen i Nortura i dag har vedtatt at skjærelinjen på Bjerka blir opprettholdt.

Dette betyr svært mye for kommunen, og vi retter en stor takk til ledelsen i Nortura for at de gikk for denne løsningen.  Ca. 30 helårlige arbeidsplasser betyr mye for en kommune som Hemnes.  Dette er en gledens dag for oss! Det er også et viktig signal at Nortura beholder noe av sin videreforedling i Nord-Norge!

Det viser også at det arbeidet som er lagt ned lokalt i saken har vunnet frem.  Det er mange som har bidratt til dette; bl.a. næringsorganisasjonene i landbruket, fylkestinget i Nordland, og lokalt politisk press! I tillegg til disse kan mange andre takkes for sin innsats.

Så snart vi fikk den gode nyheten bestemte vi oss for å flagge på rådhuset, avslutter en svært så glad ordfører.

Kontaktinformasjon:  Kjell Joar Petersen-Øverleir:  918 69 522