Informasjon om dispensasjon fra forbud for lastebil i Skjæranveien perioden 12/08-2013 – 19/10-2013

I forbindelse med transport av masser fra steinbrudd i Juvika til Trenors anlegg i Oldervika har Hemnes kommune gitt Johansen maskin AS dispensasjon fra forbud for lastebil i Skjæranveien. Dispensasjonen gjelder kun denne transporten, for retur med tom-bil.