Dette gjelder:

· Gravide i 2. og 3. trimester. Gravide i 1. trimester med annen tilleggsrisiko kan vurderes for vaksinasjon

· Voksne og barn med kronisk leversvikt

· Voksne og barn med kronisk nevrologisk sykdom eller skade

· Voksne og barn med svært alvorlig fedme, dvs kroppsmasseindeks (BMI) over 40 kg/m2

· Sesongvaksine bør i tillegg anbefales til svinerøktere og andre som har regelmessig kontakt med levende griser. Hovedhensikten med vaksinasjon av svinerøktere er å beskytte grisene mot influensasmitte og å hindre utvikling av virus med nye egenskaper i svinebesetningene.

For nærmere informasjon om vaksinen og/eller bestilling av time for å få vaksine, kan følgende helsestasjoner kontaktes:

· Korgen helsestasjon Tlf. 75 19 70 95

· Hemnesberget helsestasjon Tlf. 75 19 74 12