Velimir-Pavlovic.jpg

Velimir Pavlovic var med i den partisanske motstandsbevegelsen i det tidligere Jugoslavia under 2. verdenskrig.  Han ble tatt til fange og først internert i hjembyen Nis, sendt så videre til Beograd og deretter til Norge via Tyskland. Pavlovic tilhørte den første gruppen av jugoslaviske krigsfanger som ble sendt til Norge under 2. verdenskrig. Over 4000 jugoslaviske krigsfanger ble sendt til Norge under krigsårene. Bare 1600 overlevde.

Pavlovic var i flere leirer under sitt fangeopphold; Karasjok, Osen, Korgen, Saltdal og på Saltfjellet. De tre førstnevnte leirene tilhørte de aller verste som tyskerne hadde i Norge under krigen. Dødstallene var svært høye, og bare i Osen og i Korgen omkom over 600 fanger. I Karasjok omkom 70% av hans fangekamerater.

Pavlovic var mekaniker av yrke, noe som trolig reddet livet hans. Derfor slapp han å arbeide i steinbruddene eller på veiarbeidet. Han var derfor heldig. Han husker med stor takknemlighet at han og de andre fangene fikk mat fra lokalbefolkningen. Dette reddet trolig mange av fangens liv.

Denne uka besøker Pavlovic Karasjok, Tromsø, Osen og Korgen.

Med på turen er Michael Stokke fra Narviksenteret. Stokke har intervjuet flere av de gjenlevende krigsfangene i forbindelse med sitt doktorgradsarbeid, som omhandler de jugoslaviske krigsfangene og deres opphold i Norge under 2. verdenskrig. Det er i dag 10 de gamle fangene som fortsatt er i live.  Trolig vil Pavlovic være den siste av de tidligere fangene som vil besøke oss, alle de gjenlevende er nå godt over 90 år.

Når Pavlovic kommer til Osen og Korgen vil han legge ned kranser der leirene lå.  Dette for å minnes og hedre sin gamle fangekamerater. Han vil også takke for den hjelp og innsats lokalbefolkningen ga fangene, under svært vanskelig forhold. 

I tillegg til befaring både i Osen og Korgen, så vil det være et åpent møte på Korgfjellet Kro og motell på mandag kveld kl 1900 (27/5-13).  Her vil Pavlovic fortelle litt om sitt opphold i Osen og Korgen.  I tillegg vil også historiker Michael Stokke fortelle om funn fra sitt forskningsarbeid.  Møtet er åpent, og arrangeres av Vefsn og Hemnes kommuner.