Annonse SHGruppe FB-001-001.jpg

  • Selvhjelp handler først og fremst om å bli kjent med sitt eget problem.
  • Det handler om å våge å bli kjent med seg selv, våge å ha det vondt, våge å ha det godt, og våge å forholde seg til undring og usikkerhet. 
  • Det handler om å styrke seg selv sammen med ...andre for å oppnå en bedre hverdag.”
  • Selvhjelp er å ta tak i egne muligheter, finne fram til egne ressurser, ta ansvar for livet sitt og selv styre det i den retning en ønsker.
  • Selvhjelp er å sette i gang en prosess, fra passiv mottaker til aktiv deltaker i eget liv.

Meld deg med eller tips noen du kjenner om dette tilbudet!

Sekretariatet for

MENTAL HELSE HEMNES
v/sekretær Øyvind Arntsen 
Sentrumsveien 13, 8646 Korgen
Tlf: 95195365