Nordland fylkeskommune lyser også i år ut midler som skal gå til satsing på trafikksikkerhet ute i kommunene. Lag/foreninger, FAU/skoler eller enkeltpersoner kan søke på midlene.

Se på vedleggene; er dette noe for DEG?