NY SAMARBEIDSAVTALE VEDR. BRANN OG ULYKKER INNGÅTT MELLOM HEMNES OG LEIRFJORD BRANNVESEN

Hemnes brann –og redningstjeneste har nå inngått gjensidig samarbeidsavtale med Leirfjord brannvesen for å styrke brann og ulykkesberedskapen i området Leirvika til grense Leirfjord kommune etter nedleggelse av Hemnesferga.

I praksis vil dette si at førsteinnsats ved brann og ulykker i dette området i framtiden vil bli gjennomført av Leirfjord brannvesen. Overordnet ansvar for beredskapen ligger fortsatt hos Hemnes brann –og redningstjeneste, slik at spørsmål rundt dette rettes hit.

Kent Andreassen
Brannsjef - Hemnes brann -og redningstjeneste