Rødbrakka (del av Langbakken) på Hemnesberget er vedtatt sanert av kommunestyret i sak 43/08 i møte den 19.06.08. Før iverksetting av vedtaket ønsker Hemnes kommune å sondere muligheten for næringsvirksomhet i bygget.

En evt. virksomhet skal være tilpasset de miljømessige forholdene i området med nærhet til boliger, barnehage og sykehjem. En etablerer skal vise med tydelighet arten virksomhet, fysisk tilpasning, antatt utvikling arbeidsplasser, støynivå, bruk av utvendig område, m.m.. Basert på de innkomne forslag vil Hemnes kommune ta en avgjørelse på et helhetlig grunnlag, herunder økonomisk fundament for etableringen. Næringsvirksomhet som støtter opp under eksisterende og planlagt virksomhet på stedet, og samtidig tar utgangspunkt i stedets og kommunens egenart, vil bli prioritert.

Interesserte skal melde dette skriftlig til Hemnes kommune v/ordfører, Sentrumsveien 1, 8646 Korgen, merket "Rødbrakka" innen fredag 19.mars kl 12:00, eller på e-post til kjell.idag.juvik@hemnes.kommune.no. Spørsmål rettes til ordfører på tlf 751 97000 eller enhetsleder TEK; Svein Erik Hjerpbakk på tlf 41478342 eller e-post svein.erik.hjerpbakk@hemnes.kommune.no