Covid-19 - Besøk i sykehjem –  GRØNT LYS  – men viktige smittevernhensyn må ivaretas!

Tiltakene videreføres f.o.m. 17.12.2021 til og med 03.01.2022

Med bakgrunn i smittesituasjonen i kommunen, med pr. tiden økende antall smittetilfeller, viderefører kommuneoverlegen tiltak for å forhindre spredning av smitte til de mest sårbare, pasienter og brukere.

  • Alle besøkende skal skrive navn og kontaktinformasjon i en logg ved hovedinngang
  • Alle besøkende skal bruke munnbind under hele besøket
  • Besøkende skal oppholde seg kun på pasientens rom
  • Det anmodes om at det ikke kommer mange besøkende samtidig til den enkelte beboer
  • I korttidsavdelingen skal det ikke være mer enn to besøkende samtidig pr. pasient
  • Grunnleggende smitteverntiltak skal etterleves
  • Regelen om 1-meters avstand er gjeninnført, med unntak for personer i samme husstand

Unntak:

  • Ved livets siste fase, og ved betydelig forverring av allmentilstand.

Alle pårørende og andre besøkende:

Det er ikke lett for de som bor på senteret å ta ansvar for å redusere antall nærkontakter slik helsemyndighetene har sagt vi skal – derfor anmodes dere om å være bevisst på dette og bidra så godt dere kan.

Hvis smittesituasjonen forverrer seg, kan det i løpet av denne perioden komme strengere tiltak!

15.12.2021
Beredskapsgruppen