Rolf Arne Westgaard sa i talen til ham: - I 1994 skjedde det tre store ting: OL på Lillehammer, Pink Floyd holdt konsert i Norge og Rolf Fjellestad ble ansatt i Hemnes kommune!

Det ble mange gode ord gjennom taler og sang til en kollega som har blitt satt svært stor pris på:

-Vi har mye å takke for! sa rådmann Amund Eriksen.

Rolf Fjellestad startet som personalsjef og har vært assisterende rådmann i to perioder. I tillegg har han tatt på seg ansvar utover sine primære oppgaver blant annet i helsetjenesten, barnevern og med prosjektet «God oppvekst», samt hatt et hjerte for- og vært et bindeledd mot Serbia og rekruttering av flere titalls helsearbeidere derfra.

 -Du er klok og gjennomtenkt, grunnleggende snill og har stor omsorg for folk rundt deg, fortsatte Eriksen. Han la til at han var glad for at Rolf ikke forsvinner helt ut av systemet, men skal bidra med sin ekspertise ved behov.

Rolf Fjellestad ble tydelig rørt etter de fine ordene, og takket med å si at Hemnes kommune har vært en fin arbeidsplass med givende dager. Han planlegger å bli i kommunen også som pensjonist: -Jeg gleder meg til fortsettelsen. Og Hemnes er der jeg vil bo, der vil jeg leve!