Kursdato/-tid og -sted:

Oppstart tirsdag 08.11.16 kl 09-11, i kantina v/Korgen Sykehjem

Kurset går over 6 samlinger á 1,5-2 timers varighet med veileder.

Kursveiledere:
Trude S. Haaland og Gunn Elisabeth Lillegård

Røykesluttkurset passer for alle som har tatt et valg om å trappe ned eller slutte å røyke – mål om å bli røykfri! Kurset er utarbeidet av Helsedirektoratet med tilpasninger til livsstilskonseptet til Stamina Helse.

Kurset går over 6  fellessamlinger med 10-12 deltakere. Etter endt kurs kan deltakerne få tilbud om individuell oppfølging ved behov og en gruppesamling etter 4-6 mnd.

Kursavgift:
Kr. 500,-

Påmelding :
Bindende påmelding til Frisklivssentralen v/Karoline Hatten på telefon 46931688 eller e-post : karoline.hatten@hemnes.kommune.no

Påmeldingsfrist : 1. November 2016 (bindende påmelding