Røykeavvenningskurs
Hemnes Frisklivssentral i samarbeid med Stamina bedriftshelsetjeneste
kjører kurs i røykeavvenning.
Kurset går over 6 samlinger à 2 timer over et tidsrom på ca. 1 mnd.
Kurset går på dagtid og starter 4.mai.
Kurset er åpent for alle som har tatt ett valg om å trappe ned eller slutte å røyke – 
med mål om å bli røykfri!  Kursavgift kr. 400.-
Se kommunens nettsider for ytterligere informasjon.
Bindende påmelding innen 22.april til karoline.hatten@hemnes.kommune.no