Som ett ledd i årlig re-trening av våre røykdykkere vil det bli gjennomført en fullskalaøvelse med nedbrenning av bygning på Solås, Sørfjellveien 142, tirsdag 14.11.23 fra klokken 17.00. Det vil forkomme en del åpne flammer og røyk fra området under øvelsen.

Spørsmål om øvelsen kan stilles til varabrannsjef Bjørn Erik Dambråten, på tlf 480 36420.