Dette gjelder på følgende delordninger:
- Utdanning/Kunnskapsutvikling/Næringsutvikling
- Tilskudd til mindre prosjekter i landbruket, herunder både trad. næring og tilleggsnæring.
Kjøp av melkekvoter (kun private kvoter). I år har Landbruksnemnda bestemt at både private kvoter kjøpt 2007 med virkning f.o.m. 2008 og private kvoter kjøpt 2008 med virkning f.o.m. 2009 skal være søknadsberettiget til ordningen.
Primært skal disse midlene bevilges til enkeltpersoner i landbruksnæringen, men organisasjoner og lag innen næringen kan også søke.
Søknadsfrist: 20.09.08. Sendes til: Hemnes kommune v/ Planavd. Sentrumsveien 1, 8646 Korgen