Revisjonsdokument for Røssåga-konsesjonen er ute på åpen høring.

NVE har sendt revisjonsdokument på høring med ordinær høringsfrist 10. juni.

Kommunen har fått utsatt sin frist til 18. juni p.g.a. behandlingen i kommunestyret 17. juni.

Høringsdokumentet er lagt ut til offentlig gjennomsyn på servicekontoret i Korgen, og alle dokumentene finnes for nedlasting hos NVE:

http://www.nve.no/no/Konsesjoner/Konsesjonssaker/Vannkraft/?soknad=4736&type=11


Dersom det sendes innspill direkte til NVE, ønsker kommunen kopi av disse.