I den forbindelse avholdes åpent møte om revisjon av konsesjonsvilkårene for Bjerka-Plura på gml. Valla skole mandag 12.12.2011 kl. 19.00.

Revisjonsdokumentet med vedlegg kan leses her . Dokumentene er også lagt ut på rådhuset (servicekontoret).

Innspill/ forslag til krav kan sendes til:

Hemnes kommune v/ Håkon Økland, Sentrumveien 1, 8646 Korgen,

Tlf.: 916 70 540
E-post: haakon.okland@hemnes.kommune.no