I henhold til  fremdrifftsplanen skulle brua åpnes igjen 30. juli.  Arbeidene med rehabiliteringen av selve brukonstruksjonen vil være ferdig i løpet av denne uken dersom været ikke vanskeliggjør de gjenstående malingsarbeidene.

Mandag 5. august skal asfaltekket freses bort før nødvendige reparasjoner av armering blir utført. Arbeidene avsluttes med legging av nytt asfaltdekke.