Korgen_bru_02.jpg
Brua vil bli stengt for biltrafikk hele anleggsperioden, dette medfører at trafikken over Røssåga må gå viav E6. Det legges til rette for at brua holdes åpen for myke trafikkanter hele perioden, med unntak når det skal legges nytt dekke. Sikkerheten for gående og syklende sikres blant annet med skjærming, men det oppfordres til å ta hensyn til at brua er et anleggsområde.

Det må påregnes en del støy under arbeidene, spesielt ved sandblåsing. De nærmeste naboene vil bli ytterligere informert fra entreprenøren om disse arbeidene.

Prosjektleder: Magne Linvik

 

Korgen_bru_01.jpg
Korgen bru sto ferdig i 1938

Q99A4676.jpg
Sliten asfalt skal erstattes med nytt dekke sommeren 2013

Q99A4681.jpg
Bærende konstruksjoner skal rehabiliteres.