Rekrutteringstiltak i Hemnes kommune

Pedagogiske ledere, sykepleiere og vernepleiere.

Det gis topp ansiennitet for disse yrkesgrupper d.v.s. årslønn kr. 402 000,-

Synnøve Sjøfors

Personalkonsulent

Sentrale støttetjenester
Hemnes Kommune
Tlf. 75 19 71 42    
Synnove.sjofors@hemnes.kommune.no